El Meu Espai Didàctic

Kahoot 2n trimestre

Aquest kahoot és un joc interactiu que ens serveix d’instrument d’avaluació per al mestre i d’autoavaluació per als propis alumnes, i alhora repassar els conceptes treballats durant el segon trimestre a les sessions d’educació física. Cliqueu al següent enllaç per accedir al joc!

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=03da45d7-d9c2-4242-8676-7f3d57869b44

Leave a comment