4T.UD12. Exploradors.

1 post

4T.Ud12. Exploradors.

INTRODUCCIÓ: En aquesta unitat didàctica treballarem les capacitats d’orientació espacial. Per engegar motors, considere important explicar que orientar-se significa conèixer de forma bastant precisa on estem situats i escollir correctament la direcció per arribar a un lloc. Els continguts relacionats amb aquesta unitat didacitca són: el domini espacial, la reafirmació de la lateralitat, […]