El Meu Espai Didàctic

Kahoot 1r trimestre

Aquest kahoot és un joc interactiu que ens serveix d’instrument d’avaluació per al mestre i d’autoavaluació per als propis alumnes, i alhora repassar els conceptes treballats durant el primer trimestre a les sessions d’educació física. Cliqueu al següent enllaç per accedir al joc!

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1df95db4-7ee2-41a2-8aa3-ce0ec70be88a

Leave a comment