1r Trimestre 3P

7 posts

3r.UD 3. Òrgans del nostre cos

  El cos humà funciona gràcies a l’actuació d’una sèrie d’aparells i sistemes. Alhora, aquests són compostos d’òrgans diversos que treballen de manera coordinada per portar a terme totes les seves funcions. EL COS HUMÀ I L’EXERCICI FÍSIC L’exercici físic és qualsevol activitat física en què l’organisme humà fa moviments […]