El Meu Espai Didàctic

5è.UD 9. Bikers!

Introducció

Segons dades de la Unió Europea, el 40% dels desplaçaments que es fan en cotxe són de dos quilòmetres o menys. Aquesta distància es pot fer amb bicicleta sense més esforços, el que afavoriria un estalvi de combustible i una millora de la salut.

L’ús de la bicicleta per realitzar activitats quotidianes té múltiples avantatges:

 

no contamina,

 

no fa soroll,

 

ocupa molt poc espai al circular,

 

a l’utilitzar-la es realitza una activitat física beneficiosa per a la salut

A més, un dels objectius generals de l’educació primària és “Fomentar l’educació viària i actituds de respecte que incidisquen en la prevenció dels accidents de tràfic”, per aquest motiu, des de l’àrea d’educació física podem ajudar a aquest treball a través d’unitats didàctiques relacionades amb els mitjans de transport.

En aquesta unitat didàctica es pretén que els alumnes aprenguen i dominen les tècniques bàsiques de conducció com són:

 

A més, la conducció de la bicicleta requereix d’algunes habilitats bàsiques com:

L’equilibri,

la força,

la resistència i

la coordinació,

que es desenvoluparan d’una manera lúdica per aconseguir que els alumnes adquirisquen aprenentatges significatius.

El desenvolupament de les sessions que componen aquesta unitat didàctica es realitzarà a les instal·lacions del centre, per tal de prevenir i evitar accidents, i aprofitar millor el temps de compromís motor dels alumnes a les sessions, tot i que finalment, a l’ultima sessió realitzarem una sortida pel medi natural més proper per posar en pràctica tots els aprenentatges treballats.

A més, per poder realitzar les sessions i la sortida, els xiquets/es han de portar firmada l’autorització corresponent, la qual podeu trobar clicant ací, i es considera com a material imprescindible durant les classes l’ús de casc per part de tots els alumnes.

A continuació pots trobar infografies per ampliar coneixements i descobrir algunes curiositats.

Consells per anar en bici.

consells

12 raons per utilitzar la bicicleta.

raons

Evolució de la bicicleta.

Evolució

Parts de la bicicleta.

Altres vídeos sobre la bicicleta:

 

QR Code

Leave a comment