El Meu Espai Didàctic

QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES.

Les qualitats físiques bàsiques són un conjunt de factors que determinen el nostre rendiment a l’hora de dur a terme una activitat física quotidiana (córrer per agafar el tren, serrar fusta, portar la compra des del mercat…) o una activitat esportiva (jugar a futbol o a hoquei, competir en qualsevol prova d’atletisme o natació, etc.).

De la persona que té unes bones qualitats físiques bàsiques en diem que té una bona condició física.

Existeixen també les que anomenem qualitats mixtes o resultants. Aquestes són el resultat i la combinació de diferents qualitats físiques bàsiques.

Les qualitats mixtes són: la potència, l’agilitat, la coordinació, l’habilitat o l’equilibri.

 

 

Leave a comment