El Meu Espai Didàctic

4t.UD 6. Ar-Bol

Per començar el segon trimestre, presentem als alumnes una unitat didàctica molt innovadora la qual per poder dur-la a terme, els alumnes necessiten construir prèviament un Ar-Bol fet per ells mateixos amb material reciclat.

Per aquest motiu, abans de les vacances de nadal, proposem als xiquets i xiquetes fer un Ar-Bol amb l’ajuda de la família. Per poder fer aquest material esportiu alternatiu necessiten diferents materials (cartró, unes calces gastades, cinta adhesiva o cinta de tela) i han de seguir unes instruccions molt fàcils, les quals poden veure a la següent infografia:

(Si algun alumne no pot construir el seu propi Ar-Bol, pot jugar a les sessions amb una raqueta de l’escola).

Gràcies a aquest material, aconseguim que els alumnes reflexionen sobre el consumisme, i intentem fer-los veure que poden construir materials esportius i jocs a partir d’altres matèries reciclades les quals se’ls pot donar un segon o tercer ús.

A més, des de l’àrea d’educació física aportem el nostre xicotet gra de sorra per tenir cura del medi ambient i la conservació de la nostra casa, és a dir, el planeta Terra.

Per altra banda, aquesta activitat de construcció de l’Ar-Bol afavoreix la creativitat i l’autonomia personal, encara que també ens servirà per fer una activitat en família durant les vacances de nadal, ja que els xiquets/es poden fer-ho quasi tot sols, però necessiten un poc d’ajuda a l’hora de retallar el cartró.

Per últim podeu veure algunes imatges sobre els jocs que hem realitzat, on sobretot hem treballat i hem millorat molt:

L’Equilibri.

La coordinació Vista – Mà.

Colpejar la pilota amb l’Ar-Bol.


La percepció de l’espai.

Treball en equip.

 

Finalment, una vegada acabada la unitat didàctica, cada xiquet i xiqueta haurà millorat algunes de les seues habilitats motrius anteriorment nombrades a través de jocs molt divertits, i podran continuar practicant a l’hora del pati o a casa, perquè el material utilitzat (Ar-Bol) és propi de cadascú.

QR Code

Leave a comment