El Meu Espai Didàctic

2n.UD12. Exploradors.

INTRODUCCIÓ:

En aquesta unitat didàctica treballarem les capacitats d’orientació espacial.

 • Per engegar motors, considere important explicar que orientar-se significa conèixer de forma bastant precisa on estem situats i escollir correctament la direcció per arribar a un lloc.

 • Els continguts relacionats amb aquesta unitat didacitca són: el domini espacial, la reafirmació de la lateralitat, l’orientació, els mapes, la cooperació amb els companys, el desenvolupament d’actituds i habilitats motrius, la participació activa en els jocs, el respecte al medi ambient,  l’acceptació de les normes proposades…
 • D’altra banda, la unitat té com a objectius: desenvolupar la percepció espacial, conèixer les diferents eines per orientar-se, identificar els símbols dels mapes en el terreny i ser capaç de confeccionar mapes simples, conèixer i valorar les activitats físiques i els entorns on es realitzen…

ACTIVITAT D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE 

 • activitats mapa
 • Elaboració d’un mapa de l’aula / gimnàs. (activitat per realitzar un dia de plutja)
  Es dibuixa en una pissarra o cartolina gran un mapa de l’aula o gimnàs on els xiquets i xiquetes estiguen situats, cal marcar en el “mapa” la localització de portes, bancs, finestres, cadires, pissarra, entre altres. Cada alumne ha de dibuixar el seu mapa, cal discutir els resultats i mostrar el concepte de “UBICAR EL MAPA” respecte al terreny.
  Exemples:
 • Joc. Troba les xapes: cada grup té un mapa de la classe i 10 xapes. Per torns cada grup ha d’amagar aquestes xapes i marcar al mapa on les ha amagat perquè els altres grups intenten trobar-les el més ràpid possible.
 • Joc. Indiana Jones: cada grup disposa d’un mapa de l’escola amb la situació d’una primera pista, que és un paper amb una nota escrita. Cada grup tindrà la seva primera pista en llocs diferents del mapa, i aquesta indica les orientacions necessaries per trobar les següents (Ex. Pista: la següent pista es troba prop de l’aigua –> “La font”). Quan un grup ha trobat totes les pistes, ha de tenir dibuixat en el seu mapa el lloc on ha trobat cadascuna de les pistes. Totes les pistes formen una paraula que és on es troba el tresor.
 • Repte. Exploradors. En busca de les meravelles del món.
 • Joc de tornada a la calma. On està el tresor? Tots asseguts en rotllana menys un alumne/a que està al centre. Els alumnes de la rotllana es passen per l’esquena el tresor intentant que la persona que està al mig no endevine qui el té.

VÍDEOS PER REPASSAR CONTINGUTS i AMPLIAR CONEIXEMENTS

APLICACIONS

 

Leave a comment