El Meu Espai Didàctic

2n.UD 13. Emoti. Actuem i riem!

Introducció:

Hi ha múltiples definicions sobre el concepte de dramatització, però podem resumir que és una forma d’expressió (al mateix nivell que l’expressió oral, l’escrita, la plàstica i la musical) que utilitza els signes i la sintaxi propia del llenguatge dramàtic, per representar accions dutes a terme per personatges.

En la representació dramàtica la idea es converteix en acció. Però aquesta acció és imitada, fictícia, representada.

Generalment les escenes estan relacionades amb les relacions humanes.

La dramatització necessita de la improvisació i de la planificació per poder plantejar una idea i poder assajar. S’ha d’iniciar amb situacions relativament senzilles, objectius clars i caracteritzacions definides per anar augmentant de complexitat d’acord amb les habilitats expressives dels participants.

Objectius:
• Desenvolupar la coordinació del cos i les seves habilitats expressives.
• Desenvolupar diferents capacitats creatives basades en el joc dramàtic i la improvisació.

 

Continguts:
• El joc dramàtic. Comunicació verbal i no verbal.
• Desinhibició, autoconfiança i conscienciació de grup.
• Expressió corporal: moviment, ritme, relació espacial.

 

Metodologia:
• Les sessions tenen un caràcter eminentment pràctic.
• Mitjançant l’humor traurem a la llum l’actor i l’actriu que tots portem dins.

 

 

Tipus de jocs:

De motivació: Jocs amb estructura rítmica i diferents músiques, de desinhibició, caracterització i pintures facials.  Utilització de diversos materials: de la natura (fulles, vares…), de la vida quotidiana (pal de fregona, roba i complements…), material reciclat i construït (cucurutxos de cartolina, escenaris per a l’acció…).

D’agrupaments: Formació de grups a través de jocs d’atzar o d’expressions de sentiments i emocions diferents. (el que el reconeix, l’imita i s’uneix a ell o ella fins a compondre el grup, segons el nombre de participants dit).

Jocs simbòlics: A través de targetes (animals, professions, mitjans de transport…).  Expressió amb gestos facials i corporals de diferents estats d’ànim. Expressió amb el moviment corporal i el gest d’accions de la vida quotidiana sense utilitzar el llenguatge parlat. Caracterització i disfressa adequada a la situació a representar.

Dramatitzacions: Representació d’escenes curtes i teatrets, incloent caracterització, disfressa i petits diàlegs inventats. Memorització i reproducció de petits diàlegs. Creació d’una representació grupal.

Activitats Finals i d’Avaluació: Exposició de les dramatitzacions a la resta de companys i companyes de classe. Avaluació de les representacions per part dels alumnes i reflexions sobre les sessions.

 

Finalment, podeu veure 2 propostes desenvolupades com activitats finals i d’avaluació, per acabar el treball d’expressió corporal:  repte Emoti i el repte Actuem i riem.

Leave a comment